Skip Navigation LinksAnaSayfa > Projeler > Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi


ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİDoğa Koruma ve milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen Proje İle, Türkiye’de yaban hayatındaki türleri envanterleme, mevcut genetik çeşitliliği belirleme, tür ve alt tür belirlemelerinde genetik işaretlerden yararlanma, koruma ve yürütme stratejileri oluştururken genetik verileri değerlendirme ve türlerin korunmasına yönelik hücre ve DNA bankaları oluşturma konusunda büyük bir ilerleme kaydedecektir.


Giriş :


Bakanlığımız çevrenin korunması, kirliliğinin önlenmesi çalışmalarıyla birlikte Ormanların korunması, millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanlarının belirlenmesi ve yönetimi ile biyolojik çeşitliliğin korunması konularında etkin çalışmalarda bulunmaktadır. Bu çalışmalarını yaparken ulusal mevzuatın yanı sıra uluslar arası sözleşmelerden de güç almakta, özellikle dış kaynaklı projeler ile de uluslar arası düzeyde yaşanan gelişmelere adapte olmaya çalışmaktadır. Bu güne kadar ülkemizin pek çok bölgesinde ve korunan alanlarında biyolojik çeşitliliğin ve kaynak değerlerinin korunması amacıyla GEF, AB, FAO, UNDP ve diğer donör kuruluşların katkısıyla projeler yürütülmüştür.


Bakanlığımız bu bölgede de doğa koruma çalışmalarını 1998 yılından beri yoğun olarak sürdürmektedir. 1998-2000 yılları arasında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) ortaklığında “Milli Parklar ve Koruma Alanları Yönetimi, Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Kırsal Kalkınma” konulu eğitim projesinin uygulamalarını ilgi gruplarının etkin katılımlarıyla Küre Dağları’nda gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte ilk defa ülkemizde bir korunan alanın sınırları bu alanda yaşayan yöre halkı, bu alandan sorumlu olan kurum ve kuruluş temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çizilmiş ve katılımcı yaklaşımla alanın yönetimini amaçlayan “Küre Dağları Milli Parkı Tasarı Gelişme Planı” hazırlanmıştır. Küre Dağları Milli Parkı, ilan sürecinden önce yönetim planının hazırlandığı ilk örnektir.


Bu başarılı uygulamayı takiben alan için yöreden birçok proje geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Bugün başlangıç toplantısını yaptığımız “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi”, Küresel Çevre Fonu’nun (GEF) finans desteğiyle, Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından ortaklaşa ve WWF–Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), AGM, ORKÖY’ün katkılarıyla yürütülmektedir.


Küre Dağları Milli Parkı Hakkında Özet Bilgi:


Bölge, 2000 yılında Milli Park statüsüne kavuşmuştur. Milli Park alanı 37.000 hektardır. Milli Park ve çevresi zengin tür çeşitliliği, yaban hayatı, doğal ormanları, jeolojik özellikleri ve kültürel değerler açısından dikkat çekmektedir. Küre Dağları, WWF’nin doğa koruma açısından küresel düzeyde öncelikli Ekolojik Bölgelerinden biri (Küresel 200 Ekolojik Bölge) olan “Kuzey Anadolu ve Kafkasya Ilıman Kuşak Ormanları” içinde yer almaktadır. Ayrıca, alan Türkiye’nin 311 önemli doğa alanından biri olarak Avrupa’nın 100 orman sıcak noktası arasında yer almaktadır.


Zengin halk müziği, giyim-kuşamdaki özgünlük ve yöre mutfağı bölge kültürünün en önemli özelliklerindendir. Yöresel mimarideki ahşap malzeme kullanımı özgün örnekler oluşturmaktadır.


Projenin Amacı:


Projenin amacı 3 yıl içinde Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı ve çevresinde doğa koruma ve sürdürülebilir kaynak yönetimi amacıyla katılımcılık esasına dayalı, etkin ve bütüncül bir yönetim modelini oluşturarak ormanlarımızın ulusal korunan alanlar sistemindeki yerinin ve yönetsel etkinliğinin geliştirilmesidir. Bu model deneyimi Türkiye’deki diğer sekiz sıcak orman noktamıza uyarlanacaktır.


Proje Uygulama Alanı:


Kastamonu – Bartın Küre Dağları Milli Parkı ve yakın çevresi Proje uygulaması Milli Park sınırlarını ve çevresindeki tampon bölgeyi içermektedir. Toplam proje uygulama alanı 117.000 hektardır.


Proje Yaygınlaştırma Alanları:


Amanos Dağları (Hatay) 
Yenice Ormanları (Karabük)
Fırtına Vadisi (Rize)
Karçal Dağları (Artvin)
İstanbul Ormanları (İstanbul)
İbradı - Akseki Ormanları (Antalya)
Datça ve Bozburun Yarımadaları (Muğla)
Fethiye Babadağ (Muğla)


Proje Çıktıları:


Orman korunan alanları için maliyet etkin koruma ve yönetim yaklaşımlarının belirlenmesi ve örnek uygulamaların yapılması, 

Korunan alanların tampon bölgelerinde sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı yönetimi yaklaşımı uygulamalarının geliştirilmesi,

Küre Dağları Milli Parkı deneyiminin Türkiye’nin diğer sekiz orman sıcak noktasına yaygınlaştırılması.


Projenin Yürütücü Kurumları:


Orman ve Su İşleri  Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü.


Proje Uygulama Kurumu:


GEF (Küresel Çevre Fonu ) adına Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye.


Proje Ortakları:

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü 

Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü

WWF-Türkiye

Proje Süresi : 3 yılProje Bütçesi :


GEF katkısı                    :    972.000 USD 

Nakdi ve ayni katkılar  : 1.678.000 USD 

Proje Toplam Bütçesi    : 2.650.000 USD