Skip Navigation LinksAnaSayfa > Projeler > Küre Dağları Milli Parkı Panparks Alan Rehberi Oluşturulması

 


Küre Dağları Milli Parkı

 


 

COĞRAFİ KONUM


 Küre Dagları Milli Parkı Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü’nde Küre Dagları üzerinde doğu batı yönünde BARTIN ve KASTAMONU illerinde yer almaktadır. Milli park yakın çevresi için fiziksel ve sosyal anlamda bir esik niteligindedir. Bu nedenle milli parkın yer aldıgı alan üzerinde hemen hiçbir yerlesme birimi bulunmamaktadır. Sosyal hayat milli parkın yakın çevresinde devam etmektedir. Milli parkın yakın çevresi tampon zon olarak tanımlanmıs ve bu zonu da içeren bölge planlama alanı olarak kabul edilmistir. Milli park Kastamonu ve Bartın il sınırları içerisinde kalmaktadır. İdari olarak milli park çevresindeki ilçe merkezleri ise Azdavay, Pınarbası, Ulus, Kurucaşile , Amasra ve Cide’dir.


Toplam 37.000 hektar alanı olan milli parkın yaklaşık %52'si BARTIN ilinde kalmaktadır ve 80.000 ha alan da tampon zon olarak ayrılmıstır.

 


MİLLİ    PARKIN ÖNEMİ


Milli park ve yakın çevresi Batı Karadeniz Karstik Dağ Kusagı içerisinde yer almaktadır. Karstik kusak malm-kretase yaslı sığ denizel transgresyon ürünüdür. Karst formasyonun maksimum kalınlıgı 1000 m civarında, minimum kalınlıgı ise 200 m. kadardır. Kusak üzerinde alt-orta miyosenden baslayan jeomorfolojik süreçlere baglı olarak dört ana asınım yüzeyi gelismis ve bu karstik kusakta karst jeomorfolojisinin ulusal ve uluslar arası düzeyde ilginç örnekleri olusmustur. Bu karstik birimler içerisinde özellikle kanyonlar, bogazlar, magaralar ve düdenler görülmege deger ögelerdir. Planlama alanı bitki kusakları açısından euro-siberian floristik bölgenin öksin kesiminde kalmaktadır. Öksin bölgenin genel karakterine baglı olarak orman ekosistemi içerisinde karısık yapraklı türler ile igne yapraklı türler alan içerisinde genellikle homojen bir karısıma sahiptir. Özellikle milli park içerisinde kalan kesimlerde herdem yesil ve yapragını döken agaç ve çalıların baskın oldugu nemli karaktere sahip bir vejetasyon yapısı hakimdir.


 Küre Dagları Milli Parkının vejetasyon yapısı şu şekilde gruplanabilir;


 Batı Karadeniz ılıman kusak kayın ve göknar ormanları

 Yalancı maki formasyonu


 Karstik alandaki biyolojik çesitlilik açısından önemli karısık karstik orman,


Kayın ve göknar ormanları ile yalancı maki formasyonu ülkemizde genis bir yayılım alanına sahiptir. Karstik alandaki karısık ormanlar ise biyolojik çesitlilik açısından gerek bitki türleri ve gerekse bu türlerin kompozisyonu açısından son derece önemlidir Milli park ve yakın çevresi zoolojik açıdan da ulusal ve uluslar arası düzeyde öneme sahip bir alandır. Türkiye de varlıgı bilinen 132 memeli türünden 40’ına bu bölgede rastlanmaktadır. Ayrıca vasak, su samuru, karaca ve geyik gibi nesli tehlike altında olan türler de bu bölgede yasamaktadır.


Avifauna açısından yörede 38 kus familyasından 129 kus türü bu bölgede yasamakta, bunların 46’sının soyu tükenme tehlikesi altındadır. Ayrıca alanda, yırtıcı kuslardan akbaba ve gece yırtıcı türleri de yörenin avifaunal açıdan zenginligini ortaya koymaktadır. Alandaki kanyon, magara, düden, selale gibi olusumlar ile karısık geniş yapraklı ormanlar, dogal kompozisyon içerisinde çesitlilik olusturarak dogal peyzaj açısından essiz bir manzara bütünlügü ortaya koyarlar.


 Milli parkın yakın çevresi zengin ve çesitli folklorik degerlere sahiptir. Milli parkın dogal güzelliklerinin yanı sıra bu folklorik degerler yörenin en önemli turizm potansiyelini olusturmaktadır. Zengin halk müzigi, giyim-kusamdaki özgünlük ve yerel mutfak, halk kültürünün en önemli ögeleridir. Ayrıca yöre halkının birçok kutsallık atfettigi türbe, yatır ve ziyaretgahlara milli park ve yakın çevresinde rastlanmaktadır. Yöre halkının bir dönem yogun ziyaret mekanları olan bu gibi yerler zaman içinde eski önemini kaybetmis ve artık halk sözkonusu alanları sadece toplu ziyaretler biçiminde gezmektedir. Geleneksel kullanımlar içinde önemli bir role sahip olan bu tür kutsal mekanların toplum hayatında yeniden fonksiyon kazanmasının saglanması gerekmektedir.


 Milli park çevresindeki nüfus içerisinde kadınlar giyimlerinden baslamak üzere davranıs biçimlerine kadar erkeklerden farklılık göstermektedir. Yöre erkeklerinin göçler basta olmak üzere büyük çogunlugunun sehirlerle özellikle İstanbul ile çok sıkı baglantıları bulunmaktadır. Bu dısa açılma erkek nüfusu sehir hayatına, turizme ve diger sektörlerle entegrasyona yakın hale getirmistir. Bu sebeple yöreye yapılacak yatırımlarla canlanacak yasamın erkek nüfus açısından bir problem olusturmayacagı, aksine olarak bunun yörede simdiden ortaya çıkan bir beklenti oldugu görülmüstür. Bunun yanında sosyo-kültürel degisimler açısından dünya genelinde muhafazakarlıkları ile bilinen kadın nüfus açısından milli parkla baslayan sürecin endiseyle takip edildigi gözlenmektedir. Yöredeki erkek ve kadın nüfusun bugünden yarına kıyafetten hayat tarzına kadar uzanan bir “sehirli yasam tarzı ile entegrasyon” sürecini desteklemek üzere bir çaba içinde olmayacagı tahmin edilmektedir. Milli park alanında halk hekimligi bakımından bazı otsu türlerin yöre halkı tarafından önemsendigi gözlenmistir.

 

Yöre halkı, esrarengiz olaylar, efsanevi ve define hikayelerinin anlatımı açısından oldukça zengindir. bu kültür dokusunu ortaya çıkarmak ve bu dokudan yararlanılarak milli parkın anlamlar dünyasını gelistirmek ve zenginlestirmek mümkündür. Milli parkın yakın çevresindeki yerlesmeler genelde mahalle tarzı yerlesmeler olup, Karadeniz Bölgesi’nin tipik dagınık yerlesme formunu göstermezler. Yerlesmelerdeki konutlar genelde ahsap malzemeden yapılmıs geleneksel mimarinin özgün örnekleri biçimindedir. Bu konutlar milli parka gelecek ziyaretçiler ve yöre turizminin canlandırılması için önemli kaynaklar olarak degerlendirilmelidir. Ancak yöre nüfusundaki göçün yaz aylarında ve emeklilik sonrasında tersine döndügü gözlenmektedir. Tersine göçle yeniden yöreye yerlesen nüfus geleneksel tarzda yasamak yerine geleneksel yasam biçiminden uzaklasmakta ve özellikle geleneksel mimariyi terk etmekte ve bu mimarinin yerine betonarme evleri tercih etmektedir. Bu nedenle de her geçen gün betonarme evlerin sayı ve oranı artmaktadır. Gelecek açısından önemli bir olumsuzluk olarak görülen bu sürecin tersine çevrilerek geleneksel mimarinin özendirilmesi ve milli parkın yakın çevresinde betonlasmanın önüne geçilmesi gerekmektedir.


 Sahada korunan alan yönetim ilkelerinin geliştirilmesi için 2008 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Bakanlığımız birimleri ve WWF-Türkiye işbirliği ile Orman Koruma Alanlarının Yöntiminin Güçlendirilmesi Projesi (OKAYGP) başlatılmıştır.

 


SAHANIN MİLLİ PARK OLARAK AYRILMASINDAKİ AMAÇLAR


 Alanın dogal, kültürel ve estetik degerlerini korumak


 Alandaki dikkat çekici kaynak degerlerini yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtmak


 Alanın kaynak degerlerinin öneminin kavranması için topluma ve meslek kamuoyuna yönelik egitim programları düzenlemek


 Geleneksel yasam tarzını, giyim ve davranıs biçimini ve yapı tipini korumak ve bu degerlerin devamlılıgı için gerekli önlemleri almak.


 Bilimsel arastırmalar ve çevresel izlemeyi desteklemek


 Türk halkının çevre bilincinin yükseltilmesine katkı saglamak.


 


 (Küre Dağları Milli Parkı Arıt/BARTIN)

 

 Milli Parkın Bartın bölümündeki önemli sahalar ;


 Ulukaya Şelalesi


Aşağıçamlı(Drahna)-Kemerli Ekoturizm Bölgesi


Arıt-Zoni Yaylası

 

Karstik Orman Fotoğrafları

 

2010 yılında Milli Parka gelen Turnalar

 

Küre Dağları Milli Parkı resmi web sitesi : www.kdmp.gov.tr