Skip Navigation LinksAnaSayfa > Bağlı Şubeler > Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

 

            Plânlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğünün Görevleri;

 

            MADDE 6 - (1) Plânlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a)      Bölge Müdürlüğünün gelir ve gider bütçelerini hazırlamak ve yıl içindeki iş ve işlemlerini yürütmek,

b)      Genel ve döner sermaye bütçelerinden ilgili harcama birimlerinin ödenek ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

c)      Yatırım programı ile ilgili projeleri hazırlamak, teklif etmek, fiziki ve gerçekleşmelerin takibini yapmak,

d)     Gelir ve giderler ile yatırım faaliyetlerini takip ve kontrol etmek, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Bakanlığa sunmak,

e)      Yıllık bütçe ve proje uygulama tekliflerini Bakanlığa sunmak, Bakanlıkça yapılan bütçeleri ilgili birimlere aktarmak ve uygulanmasını takip etmek,

f)       Koordinasyon ve protokol iş ve işlemlerini yürütmek,

g)      Faaliyet alanlarına ilişkin istatistiki bilgileri Bakanlığa sunmak,

h)      İlgili kurum ve kuruluşlarla eğitim faaliyetlerini koordine etmek veya yürütmek,

i)        Bilgi edinme başvuruları ile diğer müracaatlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

j)        Bakanlıkça verilen araştırma izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

k)      Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.