Skip Navigation LinksAnaSayfa > Bağlı Şubeler > İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Görevleri;

 

MADDE 10 — (1) İdari ve Malî İşler Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 

a) Bölge Müdürlüğünün personel politikası ve plânlaması ile ilgili çalışmaları yapmak,

 

b) Personelin atama, özlük, sağlık, emeklilik, kadro, disiplin ve benzeri işlemler ile işçi ve işveren ilişkilerini yürütmek,

 

c) Hizmet içi eğitim programlan hazırlamak ve uygulamak,

 

d) Bölge Müdürlüğünün temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, taşıma, iletişim ve benzeri hizmetleri ile kamu konutlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

 

e) Bölge Müdürlüğünün sivil savunma konularındaki iş ve işlemlerini yürütmek,

 

f) Bölge Müdürlüğünün yayın, dokümantasyon, arşiv ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,

 

g) Bilgi işlemle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 

h) Bölge Müdürlüğünün taşınır ve taşınmazlarla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

 

i) Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

 

j) Sayıştay ilamlarına ait iş ve işlemleri yürütmek,

 

k) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.