Skip Navigation LinksAnaSayfa > Bağlı Şubeler > Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü

 

k) Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğünün Görevleri;

 

MADDE 9 (1) Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır;

 

 a) 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde avlanma ve avcılıkla ilgili koruma, kontrol ve denetim iş ve işlemlerini yürütmek,

 

b) Av ve yaban hayvanları, bunların hayat ortamları ve avlakların etüt ve envanterlerinin yapılmasına, avlakların tesisi, tescili ve avlanma kotalarının belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

 

c)  Av hayvanları ve orman içi su ürünlerinin sürdürülebilir kullanımını sağlamak maksadıyla Belde Belediyeleri, Köy Tüzel Kişilikleri ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılmasına dair iş ve işlemleri yürütmek,

 

d) Avcılık eğitimi, avcılık belgelerinin düzenlenmesi, vizesi ve iptali ile avlanma izin ücretlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

            e)  İl ve İlçe Av Komisyon Kararlarının alınmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

            f)  Fahri Av Müfettişleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

g) Kara Avcılığı Kanunu kapsamında zararlılarla mücadele maksatlı avlanma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Av turizmine dair iş ve işlemleri yürütmek,

h) Orman içi sularda düzenli ve kontrollü balıklandırma çalışmaları ile sportif olta balıkçılığı faaliyetlerinin yürütülmesi ve kontrolüne ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

 ı) Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile yaban hayvanı üretme istasyonlarının planlanması, tefriki ve tesisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

i) Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında mevzuata aykırı yapılaşma ve alan kullanımını önlemeye yönelik işlemleri yürütmek, 

 j) Yaban hayvanlarının doğaya yerleştirilmesi, doğadan alınması ile halkalanması, markalanması ve benzeri izleme çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

k) Yaban hayvanı üretimine ait hizmet ve faaliyetleri takip etmek, özel üretme istasyonlarındaki yaban hayvanı üretim izinleri ve kontrolü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

1) Yaban hayvanları ve orman içi su ürünlerinin üretim ve satışı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

m) Canlı yaban hayvanlarının, yaban hayvanlarına ait trofe ve benzeri ürünlerin bulundurulması ve koleksiyonculuğunun kontrol, takip ve denetimlerine ilişkin iş ve işlemeleri yürütmek, 

n) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yapmak, 

o) Bakım ve tedaviye muhtaç yaban hayvanları için kurtarma ve rehabilitasyon merkezleri ile sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar, sergilenen hayvanlar ve evcil hayvanların korunması ve hayat şartlarının iyileştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek, 

ö) Hayvanat bahçelerinin kontrolüne ve denetimine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

p) Yaban hayatının ve evcil hayvanlarının korunması, geliştirilmesi ve yönetimine yönelik her türlü eğitim, tanıtım, yarışma ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, 

r) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.