Skip Navigation LinksAnaSayfa > Duyurular

BASIN DUYURUSU

Eylül 02, 2019

Sinop İli Merkez İlçesinde yer alan “Hamsilos Tabiat Parkı” 679 dekarlık bir alan kaplamaktadır. Sahanın “Akliman Günübirlik kullanım Alanı” dışında kalan kısmı için 2 adet büfe, 2 adet wc, mescit, bebek bakım ünitesi, çocuk oyun parkı, 36 masalı ve barbekülü yeni piknik alanı, 2 yağmur barınağı, 6 adet seyir terası, muhtelif oturma gurupları ve çevre düzenlemeleri yapımı tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Alanın temizlik, güvenlik, kapı, büfeler, wc ler ile ilgili tüm işleri için en az 13 personel gerekli olduğu ve kurumumuz bünyesinde bu sayıda personel bulunmadığından işletmeciliğinin kurumumuz tarafından yapılamaması nedeniyle, sahanın temizlik ve diğer işleri için özel sektör eliyle işlettirilmesi gerekmiştir.
Kurumumuz tarafından işletmecilik ihalesi yapılarak ihaleye çıkma izni verilmesi için 23 Şubat 2018 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığına yazılmıştır. Bu yazı ekinde ihale için düzenlenen muhammen bedel tespiti ile saha içerisinde bulunan Akliman Günü Birlik kullanım alanı işletmecisinin ve Sinop Belediye Başkanlığının işletme talepleri de bakanlığımıza gönderilmiştir.

Bakanlığımız tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale yönetmeliği ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerine göre Bakanlığımız Doğa koruma Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünce Pazarlık Usulü ile aynı alan içerisinde bulunan ve 21.04.2005 tarihli sözleşme kapsamında Akliman Günübirlik Kullanım Alanının İşletmeciliğini yürütmekte olan Derya DENİZ’e gerçekleştirilmesi hususu Bölge Müdürlüğümüze talimatlanmıştır. 

Bakanlığımızca Tabiat Parkı içerisinde iki ayrı işletmecilik oluşumu ve iki farklı alandan ücret alınmasının önüne geçilmiş olup, alan bütünlüğü sağlanarak sadece ana giriş kontrol noktasından giriş ücreti alınması amaçlanmıştır.

Verilen talimat gereği 18/07/2019 tarih ve 1663134 sayılı bakan oluru ile Hamsilos Tabiat Parkı sınırları içerisinde “Giriş Kontrol Ünitesi, 2 adet büfe, 2 adet WC ve plaj alanı aktivitesi işletmeciliğine 29/07/2019 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 51/g maddesine göre ihale edilmiş ve yapılan ihale 06/08/2019 tarihinde Bakanlık Makamı tarafından onaylanmıştır.

27/08/2019 tarihinde Hamsilos Tabiat Parkı “Giriş Kontrol Ünitesi, 2 adet büfe, 2 adet wc ve plaj alanı aktivitesi” işletmeciliği sözleşmesi Derya DENİZ ile 10.Bölge Müdürlüğü arasında imzalanmıştır.5 yıl süre ile bu sözleşme geçerli olacak, süre bitiminde yeniden değerlendirme yapılacaktır.
27/08/2019 tarihinde yer teslimi yapılarak alan işletmeciye teslim edilmiştir. 

Türkiye’de İdarece işletilen ya da özel ya da kamu sektörü eliyle işlettirilen tüm Milli Parklarımız ve Tabiat Parklarımıza giriş ve kullanım ücretleri Bakanlığımız tarafından tespit edilmektedir.
Her yıl Bakanlığımızca belirlenen kullanım esasları dâhilinde tüm alanlarda;
-7 yaşından küçük çocuklar ve 65 yaşından büyükler, 
-şehit eşleri, çocukları, anne ve babalarından, harp malulü gazi ve engellilerden,
- sarı basın kartı sahibi basın mensuplarından, 
-eğitim amaçlı gelen öğrencilerden, yarışma v.b. organizasyonu için gelen sporculardan,
- sabah 06:00 – 08:30 saatleri arasında spor yapmak amacı ile gelenlerden, 
-Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bünyesinde bakıma ve korunmaya muhtaç çocuklardan;
Giriş ücreti alınmamaktadır.
-Bunun dışında tüm eğitim ve öğretim kurumlarındaki öğrencilerden %50 indirimli olarak alınmaktadır.

Ayrıca, sözleşme hükümlerine özel hükümler eklenerek Balıkçılarımızın mağduriyetinin de önlenmesi amacıyla;
İşletmeci; alan giriş ücretlerinde balık tutmak amacı ile alana gelen ve “Amatör Balıkçılık Belgesini” ibraz edenlerden giriş ücretini %50 oranında indirimli alacaktır.
İşletmeci; alan giriş ücretinde Akliman Mevkiinde bulunan Balıkçı kooperatif üyesi balıkçı kayık ve teknesi bulunan ve yanında çalışanlardan (kooperatiflerden alınacak onaylı listede isimleri bulunanlardan) giriş ücreti almayacaktır.
Balıkçı kooperatifine üye olan teknelerden balık nakliyatı için gelen araçlardan  (nakliyat saatleri idare tarafından belirlenecektir.) giriş ücreti alınmayacaktır.
İşletmeci alan bütünlüğü dâhilinde. Hamsilos Tabiat Parkı içerisinde saha içerisinde bulunan Akliman Günü Birlik kullanım alanı için ayrıca alana giriş ücreti almayacaktır.

KAMUOYUNA DUYURULUR.